22 Temmuz 2015 Çarşamba

İş Analizi İnovasyona Nasıl Yardımcı Olur?

Değişen dünya koşullarının getirdiği rekabet ortamında şirketlerin ayakta kalabilmeleri için kendilerini, hizmetlerini ve hizmet yöntemlerini sürekli olarak gözden geçirmeleri, değiştirmeleri ve yenilemeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu geliştirme, değiştirme ve yenileme için gerçekleştirilen faaliyetlere "inovasyon" denir. İnovasyon bir işletme için bir anlık yapılan bir faaliyetten çok sürekli gelişim ve değişim faaliyetidir. Bu nedenle bir kurum kültürü haline gelmelidir. Bu sayede kurum içerisinde yeni fikirlerin ortaya çıkması, desteklenmesi ve gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Böylece kurum rekabet ortamında kalıcı olabilir.

Bir işletme içerisinde inovasyon nasıl başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir denildiğinde karşımıza "İş Analizi" çıkmaktadır. İş analizi, bir işletmenin karşılaştığı bir sorunu aşabilmesi, pazarda öngördüğü bir fırsatı yakalayabilmesi veya kendisi için gerekli bir yasal zorunluluğu yerine getirebilmesi adına kurumun stratejik hedeflerine uygun gerçekleştirilen faaliyetler dizisidir. İnovasyon yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek için yeni düşüncelerden doğar. Bu açıdan inovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Aynı şekilde İş Analizi de aynı şeyleri hedefler ve kurum içerisinde sürekliliği olan bir eylemdir. Bu açıdan bakıldığında inovasyon ile iş analizi kurum için aynı şeyi hedeflemektedir. Her ikisi de kurumun kendisi için belirlediği stratejik amaç ve hedeflerine ulaşması için gerçekleştirilen görevler ve teknikler bütünüdür. Başarılı bir inovasyon sistematik bir yaklaşım ile sağlanabilir. İşte bu noktada iş analiz yaklaşımının sunduğu yaklaşım bu sistematiğin oluşturulmasını sağlar. Bu yaklaşıma göre öncelikle kurum için ne gerektiğini ifade eden iş ihtiyacı tanımlanır. Bu ihtiyaçtan hareketle kurumun mevcut durumu ortaya çıkartılır. Mevcut durumdan olması gereken durum tanımlanır. Böylece iki durum arasındaki farklar ve bu farkları ortadan kaldıran çözümler üzerinde çalışılır. Ortaya konulan her bir çözüm için fizibilite gerçekleştirilerek en uygun çözüme ulaşılmaya çalışılır. Tüm fizibiliteler tamamlanınca tüm çözümler değerlendirilerek en uygun çözüm bulunur ve kurumun karar vericileri önüne sunulur. İş analizi içerisinde gerçekleştirilen bu görevler aslında iyi bir inovasyon için gerçekleştirilmesi gereken adımlardır.

İlginizi çekebilir: İş Analizi Sertifikasyonu: IIBA'den CBAP ve PMI'dan PBA

Sonuç olarak iş analizi sürecinin işletildiği kurumlarda daha inovatif fikirlerin ortaya çıkması ve bu fikirlerin katma değeri yüksek proje, ürün, hizmet ve sürece dönüşmesine neden olur. Diyebiliriz ki başarılı bir inovasyon gerçekleştirilebilmesi kurum içerisinde uygulanan iyi bir iş analizi sürecinden geçer. 
 
 
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder