16 Eylül 2015 Çarşamba

Memura Asalet Sınavı

Memurların adaylık sürecinin ardından asil memur olabilmesi için tüm kadrolardaki birimlerde asalet sınavı uygulanmaktadır. Asalet sınavına katılmaya hak kazana memurların sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olması gerekir. Memurların asalet sınavına katılabilmesi için bazı şartlar aranmaktadır.

Öncelikli olarak aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara geçişi yapılamamaktadır.

Bununla birlikte aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, ileriki sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için gerekli başarıları sağlaması gerekir. Asil memurların temel eğitim ile hazırlayıcı eğitimi aynı kurumda yapılmaktadır.

Memurların adaylık dönemi içerisinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin birisinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memurlukla ilgili olmayan durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili kişinin onayı sayesinde ataması yapılmamaktadır. Bu şartları taşıyan kişiler asalet sınavına girmeye hak kazanmaktadır. 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder