17 Temmuz 2015 Cuma

Şirket Birleşme, Satın Alma ve Değerlemesi

Şirket birleşme ve devralmalarında süreç nasıl işler?

Tarafları kim, nasıl bir araya getirir?

Taraflar en çok neden masadan kalkar?

Değerlemeyi etkileyen unsurlar nelerdir?

Şirket incelemesinde en çok karşılaşılan sorunlar nelerdir? Bunlar nasıl çözülür?

Sözleşmelerde ve diğer hukuki metinlerde dikkat edilmesi gereken yerler nelerdir?

Bağımsız denetçiler hangi belgeleri inceler?

Rekabet kurumundan onay alınmasının koşulları nedir?

Birleşme devralma süreçlerinde vergi yükü var mıdır?
Birleşme ve Satın Alma Süreci
Birleşme ve Satın Alma Nedir? Amaçları Nedir?
Genel Süreç Nelerden Oluşur?
Aktörler Kimleridr?
Hedfef Şirketin Belirlenmesi
Şirket Değerlemesinin Yapılması
Değerleme Esnasında Yapılan Çalışmalar (Üçüncü Taraf Danışmanlıklar, Hukuk, Vergi, Finansal Denetleme ve Teknik vs)
Görüşmeler ve Nihai Teklif (Hisse Satım Anlaşması, Hissedarlar Anlaşması)
Satın Alma veya Birleşme Finansman ve Yapılandırması
Devir, Ortak Girişim ya da Birleşme
Dökümantasyon/Değerleme
Ön Teklif ve Niyet Mektubu

Danışmanlık Süreci
Genel Değerleme Kavramları
Değerleme Yöntemleri
Varlık Yaklaşımı
İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi
Çarpan Yöntemi
Örnek Çalışmalar

Sözleşmeler ve Hukuki Süreç
İlk Aşamalardaki Yardımcı Sözleşmeler
Şirketin Hukuki İncelenmesi (Due Diligence)
Devir Sözleşmeleri: Hisse Devir (ve Sermaye İştirak) Sözleşmesi
Varlık Devri Sözleşmesi
Hissedarlar Sözleşmesi
Yediemin Sözleşmesi ve Mekanizması
Uygulanacak Hukukun ve Yargı Yolunun Seçilmesi

Vergi Süreci (Vergi Hukuku ile ilgili Hususlar)
İşletme Devirlerinin Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV,ÖTV,Damga Vergisi ve Diğer Vergiler Açısından Değerlendirilmesi
Şirket Satışlarından Doğan Kazançların, Şirket Türü İtibariyle Gerçek Kişi ve Kurumlar Açısından Dar Mükellef ve Tam Mükellef Ayrımında Vergilendirilmesi ve Diğer Vergiler
Şirketlerin Devir Halinde Birleşmesinin Vergilendirimesi ve İstisnalar
Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Tam Bölünme Koşulları ve İstisna Uygulaması
Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Kısmi Bölünme Koşulları İstisna

Bağımsız Denetim
Finansal Özel İnceleme Aracı
Finansal Özel İnceleme Süreci ve İçeriği
Düzeltilmiş FAVÖK Analizi
Geçmiş Dönem Ticari Sonuçlarının Analizi (Fiyat/Miktar/Lfl Büyüme Analizleri vb)
Normalize Edilmiş İşletme Sermayesi Analizi
Net Borçluluk Analizi
Serbest Nakit Akım Analizi
İş Planı İncelemesi
Hisse Devir Sözleşmesi Danışmanlığı (Fiyat Mekanizması Kurulması, Sözleşmede Yer Alan Finansal Tanımların Hazırlanması)

Halka Açık Şirketlere İlişkin Hususlar
Pay Alım Teklifi*Squeze-out* Borsa Kotundan Çıkma*SPK
Denetiminde Olan Diğer Hususlar

Rekabet Hukuku ile ilgili Hususlar
Birleşme/Devralma/Ortak Girişim
Bildirim Gerekliliğinin Koşulları
Kontrolde Değişiklik
Ciro Eşikleri
Rekabet Kurumuna Bildirim ve İzin Süreçleri
Rekabet Yasakları (Non-Compete)
İzne Tabi Bir İşlemin Bildirilmemesi-Yaptırımlar
Şarta Bağlı İzin-Taahhütler
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder