22 Temmuz 2015 Çarşamba

Mevcut Davalar Işığında Türev İşlemlerinin Değerlendirilmesi

Türev işlemlerin hukuki mahiyeti nedir?
Türev işlemlerine ilişkin ortaya çıkan ihtilaflarda hangi hukuki norm uygulanacaktır?
Türev işlemlere dair yaşanan ihtilaflarda ileri sürülen deliller neler olmalıdır?
Türev işlemlere ilişkin öngörülen davalarda mahkemeler ve bilirkişiler hangi delillere ve beyanlara dikkat etmektedir?
Türev işlemler ile ilgili görülen davalarda Yargıtay'ın yaklaşımı ve ağırlık kazanan eğilimi nedir?
Yaşanan ihtilaflar ve bu ihtilaflar neticesinde verilen mahkeme kararları çerçevesinde mevcut işlemlere ilişkin aktüel riskler nelerdir?
Türev Piyasalar ve Türev Ürünler: Tanımlar ve İlkeler
Türev İşlemlerinin Hukuki Yapısı:Hukuki Tasnifin ve Sözleşmelerin İrdelenmesi
Türev İşlemlerinin Hukuki Boyutu:Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Borçlar Kanunu Açısından Ayrı Ayrı Ele Alınması
Türev Ürünlerin Kullanımı ve Yaşanan Güncel Sıkıntılar
Türev Ürünlere İlişkin Risk Kavramı ve Riskin Barındırdığı Yükümlülükler
Türev Ürünlere Dair Yaşanan İhtilafların Mevcut Davalar Çerçevesinde Ele Alınması
Türev Ürünlere Karşı Açılan Davalara İlişkin Örnekler
Yerel Mahkemelerin Verdiği Kararların İrdelenmesi
Sermaye Piyasası Kanunu Dahil Yeni Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Türev İşlemlerinin Değerlendirilmesi
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder