20 Temmuz 2015 Pazartesi

Proje Yönetimi İnovasyona Nasıl Yardımcı Olur?

Güncel ve heyecan verici bir kavram olan inovasyon (Yenilikçilik), profesyonel dünyada iş süreçlerinin daha etkin ve verimli yürümesini sağlayabilecek bir yeniliğin - yeni bir yöntemin, fikrin veya ürünün - ticari olarak uygulanması şeklinde tanımlanmakta.

Değişim ve yaratıcılığı bünyesinde barındıran ve belirsizliği seven, dinamik inovasyon kavramı, ilk raddede öngörülebilirliğe, uzun vadeli planlamaya ve riski, değişkenleri, belirsizliği ve değişim isteklerini en aza indirgemeye çalışan Proje Yönetimi'ne uzakmış gibi gözükmekte. Ancak teknolojilerin, pazarların, ekosistemlerin, yöntemlerin ve araçların büyük bir hızla geliştiği günümüzde bu ikiliyi beraber yönetmenin hatırı sayılır kazanımlar getireceği kesin.

Proje yönetimi alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız tıklayın.

Projeler - ve akabinde Programlar ve Portföyler - organizasyonun uzun vadeli iş stratejilerinin oluşturduğu yapılardan süzülerek ortaya çıkarlar. İnovasyon da hem rekabet avantajı hem de süreçlerin etkinliği konusunda en önemli bileşenlerden birisi olduğundan bir organizasyonun strateji yapısı içinde en ön saflarda yer almalıdır. Şu halde organizasyonun stratejik hedeflerine doğru hareket ederken seçeceği yeni yöntemler inovasyona dayanacak, ve bu yeniliklerin düşünüldüğü şekilde gerçekleşmesi ise etkin proje yönetimi kültürü ve süreçleri sayesinde olacaktır.

Bir de inovatif süreçlerin içindeki proje yönetimi kavramından bahsetmek mümkün. İnovasyona doğru hareket ederken kullanılan yaratıcı sürecin kendisi uygun proje yönetimi yaklaşımları ile etkin bir şekilde yönetilebilmekte. Sıkı bir kapsam-zaman-maliyet üçgeni yönetimi gibi olmazsa olmaz prensipler ve özellikle Çevik Proje Yönetimi gibi hızlıca uyarlanabilir metodolojiler ile donatılmış ar-ge proje yönetimi süreçleri sayesinde inovatif döngüler sistematik bir şekilde kontrol edilebiliyor ve uygulayan organizasyonlara yüksek verim, yarar ve ticari avantajlar sağlayabiliyorlar.

Sonuç olarak diyebiliriz ki inovatif döngülerde proje yönetimi yaklaşım ve yöntemlerinin etkin ve kapsamlı bir şekilde uygulanması, inovasyonun organizasyon bünyesine kazandırılması ve bu sayede organizasyonun stratejik hedeflerini rakiplerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesine gözle görülür bir etki edebilecektir.
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder