6 Ağustos 2015 Perşembe

Araştırma Raporu Yazımı

Yoğun rekabet ortamında daha etkili bir rapor yazmak için eski rapor yazım alışkanlıklarına eleştirisel bir bakışın zamanı geldi mi?

Analistler hangi tür rapor yazımına daha yatkın, biz analistler kendimizi tanıyor muyuz?

İyi ve başarılı bir araştırma raporundan bahsedilebilir mi? Kime göre ve neye göre iyi rapor?

Türlerine göre araştırma raporları asgar neler içermelidir ve nasıl yapılandırılmalıdır?

Rapor yazımı öncesi hazırlık aşamaları, şirket ziyaretleri ve sorulacak sorular nelerdir?

Rapor yazımı sürecinde etik konular, karşılaşılan zorluklar ve hatalar, hatalardan kaçınma yolları nelerdir?

Araştırma Raporu Nedir?

Araştırma Raporu Türleri Nelerdir?
İlk İzlemeye Alma Raporları (initiation)
Geniş Kapsamlı Devam Raporları (re-initiation)
Analist Devir Raporları (coverga transfer)
Sektör Raporları
Çeyreksel/Yıllık Güncelleme Raporları
Strateji Raporları
Şirket Ziyaret Notları
Konferans ve Roadshow Notları
Flash Notlar
Halka Arz Raporları
Sektörel Veri Analizleri
Periyodik Bülten ve Raporlar

Araştırma Raporu Ne İçin Yazılır?
Şirket/Sektör, Makro Ekonomi ile ilgili Bilgilendirme Yapmak
Geçmiş Veriler ve Yorumları İletmek
Varsayımlarını ve Gelecek Öngörülerini Paylaşmak
Yatırım Tavsiyesinde Bulunmak

Kimin İçin Yazılır?
Bireysel Yatırımcı
Kurumsal Yatırımcı (Yerli/Yabancı)
Portföy Yönetim Şirketler(Aset Management)
Hisse Senedi Yatırım Fonları (Equity Mutual Funds)
Emeklilik Fonları (Pension Funds)
Serbet Fonlar (Hedge Funds)
Nitelikli Bireysel Yatırımcılar (HNI)
Kurum İç Müşteriler
Yurtiçi ve Yurtdışı Satış Birimleri
Kurumsal Finans Birimi

Rapor Yazım Öncesi Hazırlık Aşamaları
Top-Down-Bottom Up Analiz Farkları
Sektörel Dinamiklerinin Araştırılması
Rekabet
Arz-Talep ve Fiyatlama
Teknoloji ve İnovasyon
Müşteri Dinamikleri
Girdi Sağlayan Endüstriler ve Trendler
Global Trendler
Devlet/Hükümetin Sektör/Şirket ile ilgili Görüş ve Stratejileri
Şirketin Sektör İçinde Konumlandırması, Avantaj ve Dezavantajlar
Şirket Analizi
Dipnot Taramaları
Geçmiş Finansal Bilgilerin Analizi ve Taslak Proforma Finansalların Hazırlanması
Geçmiş KAP ve Medya Haber Analizi
Şirke Spesifik Muhasebe Konuları
Sektöre/Şirkete Özel Vergisel Uygulamalar ve Teşvikler
Üst Düzey Yönetim ve Sahiplerine Yönelik Araştırma
Kurumsal Yönetim Konuları
Şirket Ziyareti-Yönetici/Sahiplerle Görüşme
Ön Hazırlık
Yönetici/Sahiplere Sorular ve Görüşme
Sorulabilecek Muhtemel Sorular
Rapor Yazmadan Önce Aklınızda Olması Gereken Önemli Hususlar ve İstatistikler
Hedef Kitle Üzerine
Rakip Şirketler Üzerine 
Rapor Yazım Sistematiği
Planlama
Taslak Oluşturma
Yazım

Bir Hisse Senedi Araştırma Raporu Neler İçermelidir?
Kapak Sayfası
Hedef Fiyat
Öneri
Yatırım Temasını ve Görüşümüzü Yansıtan Başlık
Yatırım Teması/Rapor Özeti
Hisse Performans Metrikleri
Hisse İşlem İstatistikleri
İç Sayfa Başlıkları
Yönetici Özeti
Yatırım Teması
Değerleme
Duyarlılık Analizleri
Sektör Analizleri
Sektör Özeti
Şirket Yapısı ve Kurumsa Yönetim
Finansal Projeksiyonlar

Rapor Yazımı Sürecinde Karşılan Zorluklar, Hatalar ve Hata Kontrolü
Yöneticiniz ile Farklı Düşünmek
Sektördeki Genel Eğilime Ters Rapor Yazamamak
Halka Açık Şirketlerin Analist Üzerine Baskıları
Analistin Çalıştığı Şirketin Şirket Politikalarının Yarattiğı Sıkıntılar
İç ve Dış Müşterilere Rapor Yazım Sürecinin Sızdırılması ve Müşterilerden Gelen Baskılar
Hatalar
Finansallardaki Tutarsızlıklar
Finansallar ve Text Arasında Tutarsızlık
Şirkete Yönelik Öneri ve Argüman Tutarsızlığı
Değerleme ve Öneride Ortalamaya Yaklaşma Eğilimi
Modelleme ile ilgili Hatalar
Rapor Yazmış Olmak için (hikayesiz) Rapor Yazma

Rapor Yazım Sürecinde Yasal ve Etik Kurallar
İçerden Öğrenilen Bilgi
Asimetrik İnformasyon
Yanlı Rapor Yazımı-Bağımsız ve Objektif Olamama
Raporlarda İktibas (aktarma-esinleme)

Rapor Sunumu
Rapor Hakkında Özet Sunum
Kurumsal Müşterilere Yönelik Telefon Araması Öncesi Mail Hazırlama
Müşteri Aramasına Hazırlık
Rapor ile ilgili Sesli Mesaj Bırakma 
 
 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder