22 Ağustos 2015 Cumartesi

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine (FOREX) İlişkin SPK Düzenlemeleri ve Karşılaşılabilecek Müşteri Uyuşmazlıkları Eğitimi

 Emir, işlem ve portföy aracılığı kapsamında kaldıraçlı alım satım işlemleri
- Her bir aracılık türü bazında sağlanması gereken genel koşullar
- İzinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takibi
- Müşterilerle yaşanabilecek temel problemler
- Müşteri şikayetlerinin yönetilmesi
- Müşteri davaları ve muhtemel sonuçları
konuları ele alınacak ve detaylı olarak alt başlıklar incelenecektir.
Kimler Katılmalı?
- Aracı kurum bünyesindeki yöneticiler ve çalışanlar
- Avukatlar
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin SPK Düzenlemeleri Eğitimi 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği çerçevesinde finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar, yıllık finansal rapor düzenleme yükümlülüğü, ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğü, yönetim kurulu yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, finansal raporlarda sorumluluk beyanları, yıllık finansal raporların ve ara dönem finansal raporların kamuya açıklanması, finansal raporların ilanı, diğer mevzuat uyarınca hazırlanan finansal tablolar, bu Tebliğe uygun olmayan finansal raporların kamuya açıklanması, sermaye piyasası muhasebe defteri, belgelerin saklanması ve saklama süresine ilişkin esaslar ve Tebliğ'e ilişkin diğer hükümler anlatılacaktır.
Kimler Katılmalı?
- Halka açık şirketler ile sermaye piyasası kurumlarının yatırımcı ilişkileri ile finansal raporlama ile ilgili bölümlerinde çalışanlar
- Bağımsız denetçiler
- Aracı kuruluşların analistleri
 
 
 
 
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder