16 Ekim 2016 Pazar

KrefNet Guvenlik Acıgı

'/' Uygulamasında Sunucu Hatası.

Uzak sunucu hata döndürdü: (404) Bulunamadı.

Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin. 

Özel Durum Ayrıntıları: System.Net.WebException: Uzak sunucu hata döndürdü: (404) Bulunamadı.

Kaynak Hatası: 


Satır 1070:                prefix = seciliresim.Substring(seciliresim.LastIndexOf('.') + 1);
Satır 1071:                var oo = new WebClient();
Satır 1072:                Stream strm = oo.OpenRead(seciliresim);
Satır 1073:                oo.BaseAddress = seciliresim;
Satır 1074:

Kaynak Dosya: d:\WEBSITES\Kref.net\wucAktiviteler.ascx.cs    Satır: 1072 

Yığın İzleme: 


[WebException: Uzak sunucu hata döndürdü: (404) Bulunamadı.]
   System.Net.WebClient.OpenRead(Uri address) +641
   wucAktiviteler.btnVideoKayit_Click(Object sender, EventArgs e) in d:\WEBSITES\Kref.net\wucAktiviteler.ascx.cs:1072
   System.Web.UI.WebControls.Button.OnClick(EventArgs e) +115
   System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +140
   System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +29
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +2981

Sürüm Bilgisi: Microsoft .NET Framework Sürümü:2.0.50727.5485; ASP.NET Sürümü:2.0.50727.5483

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder