3 Şubat 2016 Çarşamba

Pazarlama İletişimi

Program reklam ve halkla ilişkiler alanlarının gelişen ve onları kapsayan bir dalı olan pazarlama iletişimi sektörüne nitelikli insan kaynağı sağlama amacını taşımaktadır. Program, değişen ve gelişen dünya ekonomisi koşulları gözönüne alınarak ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu amaçla programda işletme yönetimi konusunda temel bilgiler verilerek, pazarlama iletişiminin tüm öğeleri kitle iletişimini ilgilendiren tüm disiplinlerle ilişkilendirilerek, toplumsal koşullarla ve gelişen teknolojilerle değerlendirilip ayrıntılarıyla incelenerek, stratejik pazarlama iletişim planlaması konusunda yetkinleştirici bilgiler sunulmaktadır. 

İçeriğinden ana başlıklar;

KURUMSAL İLETİŞİM
Kurumsal İletişim: Kavram, strateji, önem ve amaçlar
Kurum İçi İletişim Süreci, iletişim biçimleri ve araçları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Kimlik-Kurumsal İmaj- Kurum Kültürü
Kurumsal Kriz
Kurumsal İtibar
PAZAR ARAŞTIRMALARI
Pazar araştırmaları : tanım, kullanım alanları
Araştırmanın evreleri
Masa başı araştırmalar
Niteliksel yöntem ve teknikler
Niceliksel yöntem ve teknikler
Pazar araştırmalarında yeni yönelimler (etnografik çalışmalar, metin ve söylem analizleri, vb.)
Verilerin değerlendirilmesi : genel
Verilerin değerlendirilmesi : segmentasyon
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Pazarlama İletişimi nedir? Entegre Pazarlama İletişimi nedir? Kurumlar için önemi nedir?
Entegre Pazarlama İletişimi içerisinde yer alan "alan" konuları nelerdir? Kapsamın sınırları nedir?
ROBASTIC Model nedir? Bu yöntemin kullanılmasının Kurumlara faydaları nelerdir?
Reklam'ın ve PR'ın Entegre Pazarlama İletişimindeki yeri ve önemi. Örnek Vaka çalışmaları
Satış Promosyon ve Kişisel Satışın Entegre Pazarlama İletişimindeki yeri ve önemi. Örnek Vaka çalışmaları
Diğer Entegre Pazarlama İletişimi Elemanlarının kullanım alanı olarak yeri ve önemi nedir? Örnek Vaka çalışmaları
İKNA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
İkna süreçlerinin değişen tanımı
İletişim ve Tutum Değişimi
Tutum - Davranış İlişkisi
Satın alma davranışları ve Karar Süreci
Tüketici Davranışlarını etkileyen temel faktörler
LOJİSTİK YÖNETİMİ
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Malzeme ve Stok Yönetimi
Depolama ve Malzeme Elleçlenmesi
Taşımacılık
İntermodal ve Kombine Taşımacılık
Depo, Antrepo ve Dağıtım Merkezleri ve Yayılma Maliyeti
Lojistik Yönetiminde Toplam Maliyet Yaklaşımı
Lojistik Yönetiminde Müşteri Memnuniyeti Yaklaşımı
Ulusal ve Uluslararası Lojistik
Lojistik Hizmet Alan ve Lojistik Hizmet Veren Şirketlerin Sorun ve Beklentileri
Lojistik ve Türkiye'nin Konumu
KRİZ İLETİŞİMİ YÖNETİMİ
Krizin tanımlanması, kriz tipolojileri ve krizin evreleri
Kriz İletişimi ve kriz yönetimi
Risk iletişimi, sorun yönetimi
Marka ve kriz yönetimi
Kriz iletişimi yönetimi ve medya ile ilişkiler
Kriz yönetiminin değerlendirilmesi (ölçümleme)
Örnek vaka'lar v e kriz simülasyonu.
MARKA YÖNETİMİ
Kavramsal çerçeve
Marka iletişimi stratejisi
Marka kimliği ve kültürü
Marka denkliği
PAZARLAMADA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)
PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE WEB KULLANILABİLİRLİĞİ
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (Human-Computer Interaction) ve Grafik Arayüz kavramlarının irdelenmesi ve örnekler üzerinden tarihselleştirme.
Arpanet'ten Web 3.0'a uzanan süreçte web fenomenine analitik bir bakış: Örnek uygulamalar üzerinden sosyo-ekonomik bir değerlendirme.
Kullanılabilirlik: Paradigma ve Teknikler 1
Kullanılabilirlik: Paradigma ve Teknikler 2
Küresel Pazarda Sayısal Ortam Üzerinde Rekabet: Küresel Web Platformları, Uluslararasılaştırma ve Yerelleştirme.
Web Ortamı tasarım ve geliştirme: Sayfa Tasarımı, Tipografi, Görsel Malzeme ve Multimedya Kullanımı.
REKLAM STRATEJİLERİ YÖNETİMİ
Reklam etkinliğini artırmak
Mesaj ve Medya Stratejisi oluşturmak
Reklam etkinliklerinin sonuçlarının ölçümü
Yaratıcı stratejiler
Reklam Kampanyaları analizi
MEDYANIN GÜNCEL SORUNLARI
Medya-Demokrasi İlişkisi bağlamında Kamunun Bilme Hakkı
1980 sonrası Medya(Neo-liberal politikalarla tiraj kaygısı, depolitizasyon süreci, Tekelleşme olgusu, medya mülkiyet yapısındaki değişimler): Medya-Siyaset ve Büyük Sermaye İlişkisi
Medyada Yaşanan Etik Sorunlar (Haber-Yorum Farkı, Gizli Kamera Kullanımı, Bedava geziler, Kamu Yararı, haber çarpıtma, eksik bilgilendirme, özel Yaşamın ve Kişilik Haklarının İhlali vs.)
Ana akım Medyada "Öteki" leştirilenler : Kadın, Çocuk, LGBTT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transeksüel,)
Nefret Söylemi ve Nefret Suçları
Medyada Öz-Denetim Uygulamaları:Basın Konseyi, Ombudsmanlık, Medya Tekzip Merkezi, Meslek Ahlak Kuralları.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder