1 Şubat 2016 Pazartesi

Liderlik ve Etkin Yöneticilik

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK
Yönetim ve Yönetici Kavramı
Lider ve Yönetici Tanımları
Bahçevan İlkesi
Liderin Özellikleri
Lider ve Yöneticilik Karşılaştırması
Türk Kültüründe Lider Kimdir?
Türk Kültüründe Liderin Özellikleri
Gücü Kullanan Liderden, Gücü Yokmuş Gibi Görünen Lidere
Türkiye'de Liderlik Tarzları
İyi Lider- Kötü Lider
Liderin Bilinç Düzeyi
Beşinci Düzey Liderlik ve Karizma
Liderlik Çarkı Uygulaması
ÇATIŞMA YÖNETİMİ
Örgütsel Çatışma tanımı
Çatışma Fırsat mı Tehlike mi?
Bölüm içi ve Bölümler arası Çatışma nedenleri
İç Çatışma/Dış çatışma/Gizli ve Açık Çatışma
Çatışma Yönetimi stratejileri
Ödün verme
Baskı Kurma
Kaçınma
İşbirliği ve Uzlaşma
Çatışma Yönetimi Uygulamaları
ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI
Yüksek Performanslı Takım özellikleri
Yüksek Performanslı takımlarda liderler
Farklılıkları yönetebilme
İfade edilmeyen duyguların Takım performansına etkisi
Takımlarda Güven ve İşbirliği
Değerler/Sonuç İlişkisi
Toplam Fayda Bilinci ve Yönetimi
Toplam Fayda için başarı algısı
SEÇME VE YERLEŞTİRME VE ÇALIŞANLARI ELDE TUTMA
Personel Temini
Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
Personel Temin Kaynakları
Personel Temin Süreci
Personel İhtiyacının Sayı ve Nitelik Olarak Belirlenmesi
Adayların Araştırılıp Bulunması
Adaylar
Mülakat Nedir?
Mülakatın Amacı ve Önemi
Mülakat Süreci
Mülakat Öncesi Hazırlık
Mülakatın Gerçekleştirilmesi
Özgeçmişe Dayanan Yapı
Kritik Olaylara Dayanan Yapı
Ölçütlere Dayanan Yapı
Alternatif Tarzlar
Dinleme Becerisi
Mülakat uygulamaları
X , Y ve Z Kuşakları
Çalışanları elde tutma stratejileri
KOÇ STİLİ LİDERLİK MODELİ Y JENERASYON İKNA- MOTİVASYON
Koç Tipi Liderlik, Motivasyon İhtiyacı Nedir ve Neden Önemi Artıyor?
Lider mi / Yönetici mi? Yoksa Yeni Bir Model mi?
Çok Boyutlu Liderlik Neden Gerekli Oldu ?
Yeni Dünyada Yalın ve Matrix Yapılanma
Y Jenerasyon İçin Durum Analizi-Yurdum İnsanının Farklılıkları
Y Jenerasyon İçin Durum Analizi
İş Yaşam Dengeleri-Motivasyon Eksiklikleri ve Yaratıcı Tarafları
Koç Tipi Yönetimden Beklentileri
Nasıl Motive Oluyorlar İş Yaşamında
İnsan Yönetimini Yeni Dünyaya Taşıyacak 5 Temel Yetkinlik
Yıldız Savaşları
Yeni Bilgi İşçileri Yarına Hazır mı?
Lider Yöneticinin Takım Çantasından
Güç Analizi ve Yetiştirmek İstediğini Sulamak
Niçin Varım?
Gerçek Değerlerim ve Güçlerimin Analizi-SWOT ve Bireysel Strateji
Bireysel Egzersiz
Konfor Alanı Nasıl Değiştirilir
Neden Değişmeyiz?
Jo-Harry Kendini Tanıma Modeli
Kişisel egzersizle durum belirleme
Kriz Yıllarında Motivasyon
İdeal İşveren ve İş Araştırma-Anket Yorumları 2014
Motivasyon Teknikleri ve İkna (Opsiyonel)
Koçluk Sürecinin Evreleri
Koç Tipi Liderliğin 3 Boyutlu Becerisi
Koçluk Nedir Ne Değildir
Mentorluğun Ayrımı
Koçluk Ne Zaman İşe Yaramaz- Fırsat İkamesi
Koç Tipi Liderlikte Mükemmele Yaklaşım İpuçları
Koçluk Fırsatları Nerelerde Yakalanır
Etkin İletişim Prensipleri
Geri Bildirim Oturum Planı
Geri Bildirim Aksiyon Planı ve Checklist
Koçlukta Etkin Dinleme Örnekleri
Koçluk Hatalarına Örnek Vakalar
Genel Hatalara Uygulama Örnekleri- Sınıf Tartışması
Kişisel Düşünme Modelleri ve Çalışma Stilleri
Kişisel Düşünme Modeli Egzersizi
Motivasyon Açığı Nasıl Farkedilir ?
Kişisel Egzersiz
Motivasyonu Yıkan Kurumsal Faktörler ve Önleme İpuçları
Takdir Kusurları
YENİLİKÇİ PROBLEM ÇÖZME VE ETKİN KARAR VERME
Problem Çözme Sürecine Bakış
Problem Nedir?
Uygulama /Sınıf Egzersizi
Problem Çözme Sürecinin Farklı Aşamaları
Problemin Çözüm Öncesi Sınıflandırılması
G 8D ve GMAIC Yaklaşımı
Varsayımları Sorgulama ve Değişim Yönetimi
Beynin Çalışma Prensipleri
Algı ve Varsayımları niçin sorgulayamayız?
Konfor Alanımızın Değişmesi Neden Zor?
Problemlere 4 Farklı Yaklaşım Gösteririz
Kısa Uygulamalar / Sınıf Egzersizi
Problem Çözme ve Maliyet Azaltma Teknikleri
5N1K ve TOYOTA Gemba Yaklaşımı - Egzersiz
Etki Analizi-FMEA
Neden-Neden Analizi
Balık Kılçığı
Kısa Uygulama /Sınıf Egzersizi
Pareto - Infinity Diagram / Post-it'li Karar Verme
Bir Lider Olarak Problemleri Ele Alış Şekillerimiz
Grup Halinde Problem Teşhis Teknikleri
Beyin Fırtınası ve Moderasyonun Temel Prensipleri
Gruplar ve Bireyler için Karar Verme Teknikleri
6 Şapkalı Karar verme Metodolojis
Kısa Uygulama /Sınıf Egzersizi
Artı-Eksi-İlginç
Karar Matris Çözümleri ve Uygulamaları
Çok Kriterli ve Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi
Opsiyonel: Karar Süreçlerinde Yetki Kullanma ve Devri
ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ
Zaman Nedir?
Zamanın Önemi
Zaman Yönetimi
Pareto Analizi
Zamanı Etkin Kullanmanın Avantajları
Zamanın Etkin Kullanımını Etkileyen Faktörler
Zaman Tuzakları
Zamanı İyi kullanma Klavuzu
Zaman Yönetim Matriksi
Yöneticiler açısından Zaman Matriksi
Önceliklerin Belirlenebilmesi
Kendi Zaman Anlayışımızı Geliştirmek
Zamanı Etkin Kullanmak İçin Teknikler
Zamanı İyi Değerlendirmenin Olumlu Etkileri
Stresin tanımı
Stresi Oluşturan Faktörler
Stresin Etkileri
Stresi Nasıl Yönetiriz?
Stres İle Başa Çıkma Yolları
A Tipi Kişilik- B Tipi Kişilik
Geleceği Canlandırma Uygulaması
DUYGUSAL ZEKA
Duygusal Zekanın Tanımı
Bilişsel Zeka ve Duygusal Zeka Arasındaki Fark
Duyguların Ö zellikleri
Duygusal Zekanın Boyutları
Kendini tanımak
Çevreyi hissetmek
Değişimi yakalamak
İç dengeyi kurmak
Olumlu enerjiyi yaymak
Çalışanın duygusal zekası
Liderlik ve Duygusal Zeka
Duygusal Zekayı geliştirmek
İçimizdeki Leonardo
İŞ VE SOSYAL YAŞAM DENGESİNDE ÖZYÖNETİM, KİŞİSEL BÜTÜNLÜK VE KENDİNİ YENİLEME
Kişisel Bütünlük ve Özgün Liderlik Anlayışı
Kişisel Yaşam Öyküsü
Kendi Merkezinde Olmak
Kendi Sesini Bulmak, Bu Sesi Dış Dünyaya Açmak
Yaşam İlke ve Değerlerini Belirleme
Bireysel Vizyon Oluşturma
İlham Kaynağı Olma
Takip Edenler Halkasını Yaratma
Değişimi Destekleyici İklimi Yaratmak
Değişim ve Gelişimin Yaratıcısı olarak Bağlılık ve Güven Oluşturma
Yenilenme Sürecinde Değişim, Dönüşüm Ve Sürekli Gelişim Döngüsü
Değişimin Ana Hatları : Öz ve Sosyal Bilinç Yetkinliği, Duygusal Farkındalık
Kendini Tanıma, Özsevgi, Özsaygı ve Özgüven
Olumlu Yönelimli Oluş : Düşüncede, Sözde, Özde
Yetkinliğin Gelişimi : Yetkin Oluştan Etkin Oluşa Geçiş
Değişimi Yapılandırmada 5 Unsur
Olumluluk, Gerçeklik Penceresi
Uygunluk Penceresi
Özgünlük Penceresi
Somutluk Penceresi
Sorumluluk Penceresi
Seçme Özgürlüğü : Bağ Kurabilmenin Yenilenen Yolları
Kendini İfadede Beş Özgürlük
Sözlerle ve Söylemlerde Ustalık
Uyum, Esneklik ve Yaratıcılık
Özdisiplin Özdenetim ve Özdeğerlendirme
Kendini İnşada Fiziksel, Zihinsel, Duygusal ve Ruhsal Kapasiteler ile Yenilenmenin Görünmeyen Bileşenleri
Kendini Yenilemenin Dört Boyutu
Fiziksel : Egzersiz, olumlu beslenme düzeni yaratma, nefes ve gevşeme tekniklerinin uygulanması
Zihinsel : okuma, zihinde canlandırma, planlama, yazma
Sosyo-duygusal ; hizmet, empati, sinerji, iç güvenlik
Ruhsal; değerler yönetimi, öz araştırma, konsantrasyon ve meditasyon
Usta bir Lider Olarak Yenilenen Değerleri Kalıcı Değerlere Dönüştürme

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder