17 Ağustos 2016 Çarşamba

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu (TTK ve SPK Açısından)

Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu nasıl tespit edilir?

Yönetim kurulu üyeleri şirket çalışanlarının verdikleri zarardan sorumlu tutulabilir mi?

Yetki devri nasıl yapılır? Yetki devri yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu kaldırır mı?

İmza yetkisine sahip çalışanların sorumluluğu nedir?

Devredilemez görev ve yetkiler nelerdir?

Banka yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu nasıl tespit edilir? Kredi açma yetkisi nasıl devredilir?

Halka açık şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin sorunluluğu nedir?

Bağımsız üyelerin sorumluluğu nedir?
TTK'da Yönetim ve Temsil
Sorumluluğun Kapsamı
Yetki Devri ve Sorumluluğa Etkisi
Sorumluluk Doğmayan Haller
Uygulamadan Örneklerle Sorumluluğun Tespiti
Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
Halka Açık Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
Bağımsız Üyelerinin Sorumluluğu
"Murahhas", "İcrada Görevli" ve "İcrada Görevli Olmayan" Üyelerin Sorumluluğu
Halka Açık Banka ve Şirket Uygulamalarından Örnekler
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder