13 Haziran 2016 Pazartesi

"Kurumsal Finansman Yöntemleri"

Hangi varlıklar hangi tip kaynaklarla finanse edilmeli?

Alacak yönetiminde yeni teknikler nelerdir?

Hangi tip kredi hangi amaçla kullanılmalıdır?

Yatırım fizibilitesi nasıl yapılır?

Ne kadar borç, ne kadar özkaynak kullanmalıyız?

Halka arz fiyatı nasıl belirlenir?

CAPE nedir? Halka arz zamanlaması için nasıl kullanılır?

Gelir tablosu ve bilanço projeksiyonu yoluya nakit akımı modellemesi nasıl yapılır?
Hangi Varlıklar Hangi Tip Kaynaklarla Finanse Edilmeli? Bilanço Yapısı
Dönen Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
İşletme Sermayesi Yönetimi
İşletme Sermayesi Kavramı
İşletme Sermayesi İhtiyacını Etkileyen Faktörler
Risk ve Karlılık Açısından İşletme Sermayesi Yönetimi
Dönen Varlıklara Yatırım Politikası
Finansman Bileşimine Karar Verilmesi
Agresif Politika
Ilımlı Politika
Tutucu Politika
İşletme Sermayesi İhtiyacının İşletme Sermayesi Devir Hızı Yöntemi ile Tahmini
Nakit Yönetimi
Baumol Modeli
Miler-Orr Modeli
Alacak Yönetimi
Kredi Politikası
Tahsilat Politikası
Kredi Değerleme
Alacak Yönetiminde Yeni Teknikler
Doğrudan Borçladırma Sistemi
Seküritizasyon
Alacak SigortasıStok Yönetimi: Stok Yönetim Modelleri
 Gözle Kontrol
 Çift Kutu
 ABC Yöntemi
 Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
 Simülasyon Yöntemi
 ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Sistemleri
 Kısa Vadeli Kurumsal ve Ticari Krediler
 Spot Krediler
 Rotatif Krediler
 Eximbank Kredileri
Duran Varlıklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Özkaynaklar
Yatırımcıların Getiri Beklentileri: Sermaye Maliyeti
Sermaye Maliyeti Kavramı
Sermaye Türlerinin Maliyeti
Borçlanma Maliyeti
Özkaynak Maliyeti
Gordon Büyüme Modeli
CAPM (Finansal Varlık Fiyatlama Modeli)
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
Sermate Bütçelemesi: Değerleme Teknikleri
Geri Ödeme Süresi
Klasik Yöntem
İndirgenmiş Geri Ödeme Süresi
Net Şimdiki Değer
İç Verim Oranı
Klasik Yöntem
Modifiye Edilmiş İç Verim Oranı
Karlılık Endeksi
Nekadar Borç, Nekadar Özkaynak: Optimal Sermaye Yapısının Belirlenmesi
Ödünleşim Teorisi
Hiyerarşi Teorisi
Uuzn Vadeli Kurumsal ve Ticari Krediler
İşletme Kredileri
Yatırım Kredileri
Özel Sektör Tahvil ve Bonoları
Döviz Cinsinden/TL Cinsinden Borçlanma: Maliyet/Risk Ödünleşimi
Özkaynak Finansmanı-Halka Arz
Halka Arz Yöntemi
Mevcut Hissi Satışı Yoluyla
Sermaye Artışı Yoluyla Rüçhan Hakları Kısıtlanarak 
Karma Yöntem
Halka Arz Zamanlaması
Ucuz/Pahalı? Fiyat/Kazanç Oranı ve CAPE/ (Döngüsel Ayarlanmış Fiyat/Kazanç Oranı) ile Borsa Seviyesinin Değerlendirilmesi
Makroekonomik Beklentiler ve B Planı
Halka Arz Değerlemesi
Piyasa Çarpanları ile Değerleme
Fiyat/Kazanç
Piyasa Değeri/Defter Değeri
Firma Değeri/FAVÖK
Firma Değeri/Net Satışlar
Firma Değeri/Kapasite
Benzer Şirketlerin Bulunması (Türkiye ve Dünya'da)
İndirgenmiş Nakit Akımları ile Değerleme
Nakit Akım Projeksiyonu
Uç Değer
Firma Değeri-Hisse Senetlerinin Toplam Değeri
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder