28 Haziran 2016 Salı

İslami Finans ve Katılım Bankacılığı

İslam'ın finansa bakışı/finansın İslam'daki yer nedir?

İslami finansın dayandığı prensipler nelerdir?

İslami finans uygulamalarında hangi standart akit türleri kullanılır?

Katılım bankalarının finansal uygulamaları ve aktif-pasif yapıları nasıldır?

Likidite yönetiminde İslami bankaların karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

Katılım bankalarınca benimsenen likidite yönetimi uygulamaları nelerdir?

Sukuku farklı kılan özellikler nelerdir?

Sukuk hangi şekillerde ihraç edilebilir?

Örnek bir sukuk ihracı nasıl gerçekleşir?
İslami Finans İlkeleri ve Katılım Bankacılığı
Terminoloji ve Temel Yaklaşım
İslami Finansa Giriş
İslami Finansın Dayandığı İlkeler
İslami Finansta Akitler
Katılım Bankacılığı Uygulamaları (Ürünler)
Zihni Meşgul Eden Bazı Sorular

Katılım Bankacılığında Likidite Yönetimi (Faizsiz Likidite Enstrümanları)
Likidite Yönetiminde Kısıtlar
Mevcut Likidite Yönetimi Uygulamaları
Teverruk ve Emtia Murabahası İşlemleri
Forward/Swap İşlemleri
Wakala Uygulaması
Mudarabe İşlemleri
Kira Sertifikasına Dayalı Açık Piyasa İşlemleri
Kıymetli Maden İşlemleri
Planlanan Likidite Uygulamalar
Onuncu Kalkınma Planındaki Eylemler
Emtia Murabahası İşlemlerinin Türkiye'de Gerçekleştirilmesi
Müşterilerle Yapılması Planlanan Taahhütlü İşlemler
Kurulması Planlanan Kira Sertifikası Taahhütlü İşlemler Pazarı
IILM ve Uluslararası Düzenlemeler

Sukuk (Kira Sertifikaları)
Giriş
Sukuku Farklı Kılan Özellikler
Sukuk Türleri
Özel Sektör Sukuk Düzenlemesi
Kamu Sukuku Düzenlemesi
Türk Sukuk Piyasası 
Dünya Sukuk Piyasası
Örnek Sukuk İhracı
 
 
 
 
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder