12 Mart 2016 Cumartesi

Müşteri Tiplerine Göre Satış ve Pazarlama

Pazarlama, satış ve müşteri ilişkileri sürecine farklı bir gözle yeniden bakacak, zorlandığınız süreçleri nasıl alabileceğinizi öğrenme firsatı bulacaksınız. Kişilik özelliklerinizin farkına vararak güçlü ve zayıf yönlerinizi, müşteri tanıma yöntemlerini öğreneceksiniz. Kendinizi ve müşterilerinizi daha yakından analiz ederek satışta hedefe ulaşmanın yollarını öğrenmiş olacaksınız.
Eğitim Konuları
Kelime haznesinin zenginliğinin önemi nedir, bu zenginliği nasıl elde ederiz?
- Pazarlama Süreci Yönetimi,

- Pazarlamanın bileşenleri,

- Pazarlama ve satış kavramı ilişkisi,

- Etkin pazarlama süreci,

- Strateji belirleme,

- Ağızdan ağza pazarlamayı arttırıcı önlemler alma,

- Müşteri memnuniyetini yüksek tutma,

- Ürünün kalitesini ve diğerlerinden artısını ve somut faydasını gösterme,

- Çizgi altı ve üstü süreçler,

- Firma markası ve ürün markası oluşturulması ve müşteri tarafındaki algısı.

Satış Süreci Yönetimi
- Satış sürecine etki eden faktörler,

- Satış öncesi hazırlık, satış süreci ve satışı sonlandırmak,

- Ürün lansmanı, müşterinin ihtiyacını tam anlamak,

- Zor müşteriyle başa çıkma, müşteri dilinde konuşma ve doğru iletişim kurma yöntemleri,

- Farklı müşteri kişiliklerini tanıma, müşteri profilini iyi anlamak,

- Bilinçli müşteri, mükemmelliyetçi müşteri, duygusal müşteri,

- Satışta 80 / 20 kuralı, 3H faktörü.

İletişim Becerileri ve Beden Dili
- Temel iletişim ve sunum kabiliyeti,

- Beden dilini doğru kullanma,

- Hangi hareket ve duruşlar hangi mesajı verir?

- Farklı müşteri profilleriyle nasıl diyalog kurulmalı?

Kişilik Tipleri, İş Hayatı ve Satış Sürecine Etkileri
- Kişilik nedir? Hangi bileşenlerden oluşur?

- Kendimizi ne kadar tanıyoruz,

- Takım çalışmasında, yöneticilikte, satış sürecinde hangi kişilikler daha başarılı?

- Enneagram kişilik tipler,

- Güçlü yönler, zayıf yönler ve gelişim haritası,

- Farklı satışçı profilleri ve özellikleri;

- Empatik satışçı,

- Sonuç odaklı satışçı,

- Vizyoner satışçı.

- Farklı müşteri tipleri ile iletişim ve satış yöntemleri.

Satış Ekibi Work Shop Çalışması
- Satış sürecinde yaşanan zorluklar,

- Güçlü ve zayıf yanlar,

- Ürünlerin güçlü yönleri, farkları ve markalaşması vb. analizler.
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder