22 Ocak 2016 Cuma

Uygulamadan Örneklerle Özel Durum Açıklamaları

Bir bilginin kamuya açıklanmasının gerekip gerekmediği nasıl tespit edilir?

Açıklama yapılmamasının veya geç yapılmasının yaptırımı nedir?

Özel durum açıklamalarıyla bilgi suistimali (içeriden öğrenenlerin ticareti) suçunun ilişkisi nedir, bu suç ne zaman işlenmiş sayılır?

Banka ve aracı kurumlar hangi durumlarda şüpheli işlemleri SPK'ya bildirir?

Birleşme ve devralmalarda, yatırımlarda, ihalelerde, davalarda, vergi cezalarında, haber ve söylentiler ortaya çıktığında hangi kurumlara göre açıklama yapılır?

Şirket yönetici ve çalışanlarının özel durumlarla ilgili sorumluluğu nedir?
Uygulamadan örneklerle açıklanması gereken "İçsel" ve "Sürekli" bilgilerin belirlenmesi

Yaptırımlar ve bilgi suistimali suçu (olay incelemeleri)

Şüpheli İşlemlerin bildirimi

Tebliğ ve Rehber'e göre uygulamadan örneklerle çeşitli konularda yapılması gereken açıklamaların zamanlaması ve içeriği (Birleşme ve devralmalar, yatırımlar, ihaleler, davalar, kredi sözleşmeleri, vergi cezaları, haber ve söylentiler, geleceğe yönelik değerlendirmeler vb.)

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler'in ve şirket çalışanlarının yükümlülükleri
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder