27 Şubat 2016 Cumartesi

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi'ne İlişkin Genel Kavramlar
- Kurumsal Risk Yönetimi ve SPKn., TTK İlişkisinin Açıklanması
- Kurumsal Risk Yönetimi Genel Çerçevesi
- Kurumsal Risk Yönetimi'nin Uygulaması
- Güncel Düzenleme ve Regülasyonlar
- Risk Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım; Kurumsal Yönetim, Risk ve Uyumluluk (GRC) ile Kurumsal Risk Yönetimi Bağlantısı
- Risk Derecelendirmesinde Değerlendirilen Kurumsal Risk Yönetimi Bileşenleri  

Sermaye Piyasası Kanunu
1. Oturum
- Kamunun Aydınlatılması
- Örtülü Kazanç Aktarımı (ÖKA) Yasağına İlişkin Düzenlemeler
- Denetim, Tedbirler ve Suçlar
2. Oturum
- Sermaye Piyasası Araçlarının (SPA) İhracı
- Halka Açık Ortaklıklara (HAO) İlişkin Genel Hükümler
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri ve Kurumları
- Borsalar ve Diğer Kurumlar
 
 

 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder